Regulamin IX Kohorty

Profil IX Kohorty

IX Kohorta jest gildią gdzie znajdzie się miejsce dla zapaleńców, graczy chcących spędzić mile kilka wieczorów w tygodniu, jak i tych lubiących lekki role-play. Skupiamy się na tworzeniu zgranej i kulturalnej społeczności, której priorytetem jest dobra zabawa. Najczęściej gramy we wszystkie tryby rozgrywki, które proponuje nam gra.

Dążymy do wyeliminowania stereotypów przypisywanych dużym gildiom, gdzie jest się niczym więcej jak tylko kolejnym numerem. Nie chcemy, aby brak kompromisu między stylem gry, a wizją gildii odnośnie rozgrywki oraz biurokracja stały na przeszkodzie w cieszeniu się grą.

Zespół dowodzący

Władzę i pieczę nad całą IX Kohortą sprawuje Cezar, a w razie jego nieobecności Namiestnik. Cezar to najwyższy organ władzy, a jego decyzje są ostateczne. Dzięki temu IX Kohorta zmierza w jednym, wspólnym kierunku.

Przy jego boku czuwają Konsulowie i Pretorianie. Jest to grupa oficerów pomagających Cezarowi zarządzać gildią poprzez sprawowanie funkcji doradczych, wykonawczych i kontrolnych. Mogą oni podejmować decyzje dotyczące całej gildii w sprawach niecierpiących zwłoki.

Trybun podlegający bezpośrednio jedynie Cezarowi jest głównodowodzącym w konkretnej grze. Rządzi sekcją za zgodą i z wyboru Cezara. W jego kompetencjach jest ustanawianie grupy oficerów sekcyjnych jako swoją wewnętrzną władzę wykonawczą. Zakres działania oficera zależy od jego funkcji i rangi.

Po latach doświadczenia w różnych grach uznaliśmy, że despotyzm to najbardziej efektywny system dla IX Kohorty. System demokratyczny który testowaliśmy u zarania IX nie sprawdził się. Klarowne zasady, sięganie po kompromisy kiedy jest taka potrzeba, a z drugiej strony trzymanie się pewnych niezmiennych reguł sprawia, że IX Kohorta stała się stabilną gildią z tradycjami.

I. Rangi w IX Kohorcie

Cezar:  Bzyk – ostateczna i jedyna władza w IX Kohorcie.

Namiestnik – prawa ręka Cezara

Konsul – doradcy Cezara, oficerowie odpowiedzialni za zachowanie ducha IX Kohorty.

Pretorianin – przyboczna straż Cezara, oficer IX Kohorty.

Trybun – najwyższa władza w danej sekcji.

Centurion – wyższej rangi oficer, najczęściej prawa ręka Trybuna.

Optio – oficer zajmujący się konkretnymi aspektami funkcjonowania sekcji działający pod nadzorem Centuriona i Trybuna.

Weteran – zasłużony długoletni członek IX Kohorty, uczestnik zlotów i wydarzeń naszej Społeczności. W IX Kohorcie od co najmniej 2 lat.

Legionista – pełnoprawny członek gildii który przeszedł okres próbny i jest w gildii około miesiąc.

Patrycjusz – przyjaciel IX Kohorty. Dotyczy osób, które grały uprzednio w którejś z sekcji IX Kohorty bądź są jej sympatykami.

Rekrut – osoba na okresie próbnym.

II. System awansów w IX Kohorcie

Legionista to gracz, który pomyślnie przeszedł okres próbny, wypełnił formularz informacyjny i zobowiązał się do spełniania poniższych wymagań:

 • wypełniania aktywność in-game zgodną z założeniami sekcji;
 • aktywności na komunikatorze głosowym;
 • kulturalnego zachowania wobec członków gildii oraz innych graczy;
 • przestrzegania Regulaminu IX Kohorty.

Głównym czynnikiem awansu na stopnie niefunkcyjne wyższe niż Legionista jest zaangażowanie danej osoby w życie gildii ponad wymagania wynikające z założeń sekcji takie jak tworzenie grafik, pomoc oficerom w organizowaniu życia sekcji, znaczące osiągnięcia podnoszące prestiż sekcji.

III. Prawa i obowiązki członków IX Kohorty

 1. Członek Kohorty musi mieć rocznikowo 20 lat. Istnieje możliwość przyjęcia członka w wieku 19 lat za zgodą Trybuna/Pretorii/Namiestnika/Cezara.
  Wyjątkiem od powyższych wymagań są osoby z rodziny pełnoprawnego członka IX Kohorty.
 2. Musi przestrzegać Regulaminu IX Kohorty.
 3. Kohorta jest miejscem gdzie gracze wzajemnie się szanują i pomagają. Masz prawo oczekiwać pomocy tak samo jak jej udzielać.
 4. Obowiązkiem członka gildii jest regularne uczestniczenie w aktywności sekcji in-game. Brak informacji o dłuższej nieobecności skutkować będzie usunięciem z sekcji.
 5. Przebywanie na komunikatorze głosowym w trakcie gry jest wymagane. Wymagana bezwzględnie jest obecność na komunikatorze głosowym w trakcie eventów gildiowych i posiadanie sprawnego mikrofonu. Trybun może zezwolić na odstąpienie od tych reguł w wyjątkowych sytuacjach.
 6. Kohortowicze powinni być zaznajomieni z aktualnymi ogłoszeniami na forum zarówno wewnątrz sekcji, jak i z ogólnymi ogłoszeniami dotyczącymi IX Kohorty.
 7. Członek gildii ma obowiązek uczestniczyć w odprawach/zebraniach IX Kohorty.
 8. Wewnątrz gildii obowiązuje zakaz zarabiania na innych członkach gildii.
 9. Zabronione jest granie w innych gildiach na tym samym serwerze co IX Kohorta zarówno po tej samej jak i po przeciwnej stronie konfliktu.
 10. Zabronione jest łamanie regulaminu gry. Ze względu na renomę gildii, działania niewykluczone przez producenta gry, ale negatywnie wpływające na rozgrywkę, również mogą zostać zabronione. W szczególności nie akceptujemy: korzystania z programów ingerujących w grę, grających postacią gracza bez jego udziału, sprzedawania oraz kupowania waluty z gry, przedmiotów lub konta.
 11. Imię gracza na forum IX Kohorty, komunikatorze głosowym oraz imię głównej postaci w grze powinno być jednolite, aby uniknąć nieporozumień. Musi zaczynać się dużą literą. Jeśli Imię jest dwuczłonowe pierwsza litera członów powinna być dużą literą. Nie może zawierać więcej dużych liter oraz być wulgarny lub kontrowersyjny. Musi być zapisany poprawnie fonetycznie (zawierać samogłoskę), posiadać przynajmniej trzy znaki oraz nie powinien posiadać cyfr. Nicki typu: xXxAdamxXx, TwójStary, MietekPL, NimfomankA, bR4Wo, Xws itp. nie będą akceptowane.
  Nick gracza nie może zawierać [tagów]. Tagi w IX Kohorcie zarezerwowane są wyłącznie dla kadry oficerskiej na komunikatorze głosowym i oznaczają one oficera danej sekcji lub centurii.
 12. Wszelkie materiały tworzone na potrzeby IX Kohorty mogą być bezterminowo wykorzystywane przez gildię.

IV. Kodeks etyczny IX Kohorty

 1. W IX Kohorcie każdy jest towarzyszem broni.
 2. Od Trybuna do Rekruta pomagamy sobie w trudnych sytuacjach.
 3. W przypadku sprawy spornej strony konfliktu powiadamiają oficerów IX Kohorty, aby rozwiązać problem poprzez mediację lub arbitraż.
 4. Psoty i żarty dozwolone w granicach dobrego smaku.
 5. Używanie słów wulgarnych i obraźliwych jest zabronione.
 6. Na głównym czacie w grach (All/Say/Global) używamy wyłącznie języka angielskiego. Nie angażujemy się w potyczki słowne niskich lotów na tych kanałach. Języka polskiego można używać na kanałach regionalnych (danego kraju) lub na czatach/kanałach stworzonych dla polskich społeczności.
 7. Obowiązkiem członka IX Kohorty jest przestrzeganie zasad kultury gry, zwyczajów wynikających ze specyfiki tytułu oraz fairplay.

V. Regulamin forum

 1. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania czytelnej czcionki i formy wypowiedzi. Każdy post powinien spełniać poniższe kryteria:
  • zabronione jest używanie wulgaryzmów, zamieszczanie treści niezgodnych z polskim prawem, ogólnie pojętymi pojęciami dobrego smaku i wychowania;
  • odpowiedzi na zadane pytania powinny być zwięzłe i na temat, prowadzenie offtopu [ czyt. dyskusji nie na temat ] jest zabronione;
  • do prowadzenia luźnych dyskusji nie związanych z tematyką serwisu przeznaczone jest forum „Hyde Park”.
 2. Na forum zabrania się Użytkownikom umieszczania poniższych informacji.
  • Odnośników do sklepów i aukcji internetowych oferujących sprzedaż wirtualnych przedmiotów, takich jak wirtualne złoto, konta do gry, postaci z gry, przedmioty z gry. Wyjątek mogą stanowić jedynie zaakceptowane wcześniej przez Administracje, oferty nie noszące znamion zorganizowanej działalności gospodarczej.
  • Propagujących lub reklamujących stosowanie botów i innych programów ingerujących w pliki klienta gry lub automatyzujących rozgrywkę.
  • Pomagających łamać regulamin gier lub mających na celu oszukanie innych graczy.
  • Mających na celu wyłudzenie wrażliwych danych innego Użytkownika. Na przykład takich jak login, hasło, numer karty kredytowej czy dane teleadresowe.
 3. Administracja nie bierze odpowiedzialności za treści wypowiedzi Użytkowników. W przypadku treści łamiących regulamin forum lub prawo, podejmie niezwłoczne działania celem ich usunięcia lub zarchiwizowania w niedostępnym dla Użytkowników miejscu, pozostawiając je do dyspozycji odpowiednich organów ścigania.
 4. Interpretacja regulaminu lub prawa pozostaje po stronie Administracji.
 5. W kwestiach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje admin/moderator.
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.