Regulamin IX Kohorty

Aktualizacja A.D. 2022

Profil IX Kohorty

IX Kohorta jest Społecznością gdzie znajdzie się miejsce dla zapaleńców, graczy chcących spędzić mile kilka wieczorów w tygodniu, jak i tych lubiących lekki role-play. Skupiamy się na tworzeniu zgranej i kulturalnej społeczności, której priorytetem jest dobra zabawa. Najczęściej gramy we wszystkie tryby rozgrywki, które proponuje nam gra.

Dążymy do wyeliminowania stereotypów przypisywanych dużym gildiom, gdzie jest się niczym więcej jak tylko kolejnym numerem czy pikselem. Nie chcemy, aby brak kompromisu między stylem gry, a wizją gildii odnośnie rozgrywki oraz biurokracja stały na przeszkodzie w cieszeniu się grą. Jednakże duży nacisk kładziemy na szacunek do drugiego człowieka, kulturę osobistą oraz prawa i obowiązki wobec społeczności.

Zespół dowodzący

Władzę i pieczę nad całą IX Kohortą sprawuje Cezar, a w razie jego nieobecności Namiestnik. Cezar to najwyższy organ władzy, a jego decyzje są ostateczne. Dzięki temu IX Kohorta zmierza w jednym, wspólnym kierunku.

Przy jego boku czuwają Konsulowie i Pretorianie. Jest to grupa oficerów pomagających Cezarowi zarządzać Społecznością poprzez sprawowanie funkcji doradczych, wykonawczych i kontrolnych. Mogą oni podejmować decyzje dotyczące całej gildii/społeczności w sprawach niecierpiących zwłoki.

Trybun podlegający bezpośrednio jedynie Cezarowi jest głównodowodzącym w konkretnej grze (Guild Master). Rządzi sekcją za zgodą i z wyboru Cezara. W jego kompetencjach jest ustanawianie grupy oficerów sekcyjnych jako swoją wewnętrzną władzę wykonawczą. Zakres działania oficera zależy od jego funkcji i rangi.

Po latach doświadczenia w różnych grach uznaliśmy, że despotyzm to najbardziej efektywny system dla IX Kohorty. System demokratyczny który testowaliśmy u zarania IX’ki nie sprawdził się. Klarowne zasady, sięganie po kompromisy kiedy jest taka potrzeba, a z drugiej strony trzymanie się pewnych niezmiennych reguł sprawia, że IX Kohorta stała się stabilną Społecznością z tradycjami.

I. Rangi w IX Kohorcie

Awanse na poszczególne rangi powyżej St. Legionisty zatwierdza Cezar lub Namiestnik Cezara. Cezarem może zostać tylko osoba nominowana przez Konsuli i Namiestnika lub też poprzedniego Cezara.

Cezar, aktualnie : Bzyk – ostateczna i jedyna władza w IX Kohorcie.

Namiestnik , aktualnie Bjorn – prawa ręka Cezara.

Konsul – doradcy Cezara, oficerowie odpowiedzialni za zachowanie ducha IX Kohorty.

Pretorianin – przyboczna straż Cezara, oficer IX Kohorty.

Trybun – najwyższa władza w danej sekcji/grze.

Centurion – wyższej rangi oficer, najczęściej prawa ręka Trybuna.

Optio – oficer zajmujący się konkretnymi aspektami funkcjonowania sekcji działający pod nadzorem Centuriona i Trybuna.

Weteran – zasłużony długoletni członek społeczności IX Kohorta, uczestnik zlotów i wydarzeń. W IX Kohorcie od co najmniej 4 lat.

St. Legionista – długoletni członek społeczności IX Kohorta, uczestnik przynajmniej jednego zlotu. W IX Kohorcie od co najmniej 2 lat.

Legionista – pełnoprawny członek gildii który przeszedł okres próbny i jest w gildii co najmniej miesiąc.

Rekrut – osoba na okresie próbnym.

Powyższe opisy rang nie są wyznacznikami i kryteriami do awansu, a jedynie obrazują wagę rangi w społeczności.

II. System awansów w IX Kohorcie

Legionista to gracz, który pomyślnie przeszedł okres próbny i zobowiązał się do spełniania poniższych wymagań:

 • wypełniania aktywność in-game zgodną z założeniami sekcji;
 • aktywności na komunikatorze głosowym;
 • kulturalnego zachowania wobec członków gildii oraz innych graczy;
 • przestrzegania Regulaminu IX Kohorty.

Głównym czynnikiem awansu na stopień niefunkcyjny wyższy niż Legionista jest zaangażowanie danej osoby w życie gildii ponad wymagania wynikające z założeń sekcji. Dodatkowo wymagana jest integracja ze Społecznością IX Kohorta na zlotach i innych wydarzeniach organizowanych pod patronatem IX Kohorty.

III. Prawa i obowiązki członków IX Kohorty

 1. Członek Kohorty musi mieć rocznikowo 20 lat. Istnieje możliwość przyjęcia członka w wieku 19 lat za zgodą Trybuna/Pretorii/Namiestnika/Cezara.
  Wyjątkiem od powyższych wymagań są osoby z rodziny pełnoprawnego członka IX Kohorty.
 2. Musi przestrzegać Regulaminu IX Kohorty.
 3. Kohorta jest miejscem gdzie gracze wzajemnie się szanują i pomagają. Masz prawo oczekiwać pomocy tak samo jak jej udzielać.
 4. Obowiązkiem członka gildii jest regularne uczestniczenie w aktywności sekcji in-game. Brak informacji o dłuższej nieobecności skutkować będzie usunięciem z sekcji.
 5. Przebywanie na komunikatorze głosowym w trakcie gry jest wymagane. Wymagana bezwzględnie jest obecność na komunikatorze głosowym w trakcie eventów gildyjnych i posiadanie sprawnego mikrofonu. Trybun może zezwolić na odstąpienie od tych reguł w wyjątkowych sytuacjach.
 6. Kohortowicze powinni być zaznajomieni z aktualnymi ogłoszeniami na forum zarówno wewnątrz sekcji, jak i z ogólnymi ogłoszeniami dotyczącymi całej społeczności.
 7. Członek gildii ma obowiązek uczestniczyć w odprawach/zebraniach IX Kohorty.
 8. Wewnątrz Społeczności obowiązuje zakaz zarabiania na innych jej członkach.
 9. Zabronione jest granie w innych gildiach na tym samym serwerze co IX Kohorta zarówno po tej samej jak i po przeciwnej stronie konfliktu. Panuje tu zasada “albo jesteś z nami albo przeciw nam”.
 10. Zabronione jest łamanie regulaminu gry. Ze względu na renomę Społeczności, działania niewykluczone przez producenta gry, ale negatywnie wpływające na rozgrywkę, również mogą zostać zabronione. W szczególności nie akceptujemy: korzystania z programów ingerujących w grę i/lub jej kod,a nie są dozwolone przez twórców gry; grających postacią gracza bez jego udziału; sprzedawania i kupowania waluty z gry, przedmiotów lub konta za realną walutę (pieniądze).
 11. Imię gracza na forum IX Kohorty, komunikatorze głosowym oraz imię głównej postaci w grze powinno być jednolite, aby uniknąć nieporozumień. Musi zaczynać się dużą literą. Jeśli Imię jest dwuczłonowe pierwsza litera członków powinna być dużą literą. Nie może zawierać więcej dużych liter oraz być wulgarny lub kontrowersyjny. Musi być zapisany poprawnie fonetycznie (zawierać samogłoskę), posiadać przynajmniej trzy znaki oraz nie powinien posiadać cyfr, ozdobników, tagów itp. Nicki typu: xXxAdamxXx, TwójStary, MietekPL, NimfomankA, bR4Wo, Xws itp. nie będą akceptowane.Wyjątki od tych reguł mogą być ustalane indywidualnie z Cezarem dla danej gry, jeśli system nazw postaci jest specyficzny i wymaga opracowania innego systemu rozpoznawania graczy in-game i na komunikatorze głosowym, jednak nie zwalnia to od posiadania nicków „kulturalnych” Nick gracza nie może zawierać [tagów]. Tagi w IX Kohorcie zarezerwowane są wyłącznie dla kadry oficerskiej na komunikatorze głosowym i oznaczają one oficera danej sekcji lub centurii oraz władz Społeczności. Przykład: [ IX ]Bzyk
 12. Wszelkie materiały tworzone na potrzeby IX Kohorty mogą być bezterminowo wykorzystywane przez gildię.

IV. Kodeks etyczny IX Kohorty

 1. W IX Kohorcie każdy jest towarzyszem broni.
 2. Od Trybuna do Rekruta pomagamy sobie w trudnych sytuacjach.
 3. W przypadku sprawy spornej strony konfliktu powiadamiają oficerów IX Kohorty, aby rozwiązać problem poprzez mediację lub arbitraż.
 4. Psoty i żarty dozwolone w granicach dobrego smaku.
 5. Używanie słów obraźliwych jest zabronione. Nadużywanie wulgaryzmów jest zabronione (kierujemy się “zasadą dobrego smaku”).
 6. Na głównym czacie w grach (All/Say/Global) używamy wyłącznie języka angielskiego. Nie angażujemy się w potyczki słowne niskich lotów na tych kanałach. Języka polskiego można używać na kanałach regionalnych (danego kraju) lub na czatach/kanałach stworzonych dla polskich społeczności.
 7. Obowiązkiem członka IX Kohorty jest przestrzeganie zasad kultury gry, zwyczajów wynikających ze specyfiki tytułu oraz fairplay.

V. Regulamin Discord

 • Aby korzystać z serwera discord IX Kohorty musisz mieć ukończone 18 lat

 • Szanujmy siebie nawzajem

Przychodzimy tu pograć, zrelaksować się i miło spędzić razem czas. Każdy z nas ma różne poglądy a podczas gier i dyskusji często pojawiają się silne emocje. Nie marnujmy swojego czasu na bezowocne kłótnie i uprzykrzanie sobie życia. Używajmy kulturalnego słownictwa i unikajmy wyzwisk

 • Nasz serwer jest miejscem publicznym

Obowiązują na nim takie same prawa i zasady jak w każdym innym tego typu miejscu. Ponadto jako użytkowników obowiązuje nas również ToS Discorda Terms of Service , Community Guidlines. Pamiętajmy o wytycznych dotyczących Ników oraz Opisów Profili i grafik tam umieszczanych (patrz sekcja III pkt 11 oraz ToS i CG Discord)

 • Wszyscy jesteśmy częścią społeczności

Wspólnie tworzymy tę społeczność, dlatego nie wahaj się zgłaszać swoich uwag i wszelkich problemów na kanale ⁠🙋┊zgłoś-problem. Twój komentarz jest bardzo ważny i pomaga nam wspólnie stworzyć odpowiednie miejsce dla nas wszystkich. Regulamin niniejszy to wytyczne dla każdego członka społeczności i należy go przestrzegać. W razie wątpliwości kwestie sporne rozstrzyga Cezar.

VI. Regulamin forum

 1. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania czytelnej czcionki i formy wypowiedzi. Każdy post powinien spełniać poniższe kryteria:
  • zabronione jest używanie wulgaryzmów, zamieszczanie treści niezgodnych z polskim prawem, ogólnie pojętymi pojęciami dobrego smaku i wychowania;
  • odpowiedzi na zadane pytania powinny być zwięzłe i na temat, prowadzenie offtopu [ czyt. dyskusji nie na temat ] jest zabronione;
  • do prowadzenia luźnych dyskusji niezwiązanych z tematyką serwisu przeznaczone jest forum „Hyde Park”.
 2. Na forum zabrania się Użytkownikom umieszczania poniższych informacji.
  • Odnośników do sklepów i aukcji internetowych oferujących sprzedaż wirtualnych przedmiotów, takich jak wirtualne złoto, konta do gry, postaci z gry, przedmioty z gry. Wyjątek mogą stanowić jedynie zaakceptowane wcześniej przez Administracje forum, oferty nie noszące znamion zorganizowanej działalności gospodarczej.
  • Propagujących lub reklamujących stosowanie botów i innych programów ingerujących w pliki klienta gry lub automatyzujących rozgrywkę.
  • Pomagających łamać regulamin gier lub mających na celu oszukanie innych graczy.
  • Mających na celu wyłudzenie wrażliwych danych innego Użytkownika. Na przykład takich jak login, hasło, numer karty kredytowej czy dane teleadresowe.
 3. Administracja forum nie bierze odpowiedzialności za treści wypowiedzi Użytkowników. W przypadku treści łamiących regulamin forum lub prawo, podejmie niezwłoczne działania celem ich usunięcia lub archiwizowania w niedostępnym dla Użytkowników miejscu, pozostawiając je do dyspozycji odpowiednich organów ścigania.
 4. Interpretacja regulaminu lub prawa pozostaje po stronie Administracji forum.
 5. W kwestiach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje admin/moderator forum.
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.